PROSTORSKA INFORMATIKA

Informacije in ekspertize so namenjene aktivnostim v podporo trajnostnega razvoja, varovanja okolja in zdravja ljudi. Brez prostorske informacijske podpore podatki in informacije malo koristijo. 

Uporaba prostorskih podatkov in geografskih informacijski sistemov (GIS) je sestavni del naših aktivnosti. Podatke tako digitaliziramo in umestimo v GIS, v spletne in namizne GIS aplikacije, primerne za nadaljnjo uporabo.


 

  

VEČ O PROSTORSKI INFORMATIKI

 

Povprašaj na info@protellus.si

 Reference

 

 


 

  » Testiranje GIS struktur baz podatkov tal v GSSoil  » GIS kazalci kakovosti tal za Mestno občino Celje

 


  » Digitalizacija pedoloških podatkov tal za potrebe pedoloških kart in kart bonitetnih vrednosti zemljišč