PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE


Ponujamo celostne rešitve pri presojah vplivov onesnažil na okolje, tako da analiziramo vse vrste onesnaženosti, ki izvirajo iz kmetijstva, industrije, urbanega okolja in prometa, ter na podlagi laboratorijskih rezultatov presojamo vplive, ki jih lahko povzročajo onesnažila na okolje in človeka. Na podlagi teh rezultatov podamo strokovno mnenje in oceno o stopnji onesnaženosti ali vpliva onesnaženosti v nekem prostoru.


 

    

VEČ O OKOLJSKIH PRESOJAH

 

Povprašaj na info@protellus.si

 

 

Reference
  » Ocena onesnaženja tal in ostale izkazane onesnaženosti na zemljiščih podjetja Siteco Sistemi  » Gnojitveni načrt za ekološko kmetijo  » Ocena primernosti tal za polžerejo