ProTellus, rešitve za tla in okolje našega prostora


Smo podjetje, ustanovljeno za strokovne in znanstvene analize tal, onesnaženosti okolja in vzpostavitve prostorskih informacijskih sistemov.


Analitika tal, bonitiranje zemljišč in okoljske presoje so naše osnovne dejavnosti.

 

Podatke strokovno pridobivamo, analiziramo, vrednotimo in interpretiramo v uporabne informacije za različne naročnike. Naše aktivnosti zajemajo celoten proces, od strokovno izvedenega vzorčenja, do interpretacije rezultatov v uporabne informacije.


   Za posamezne naročnike izvajamo:   


» analizo kakovosti in onenaženosti tal vrtov, njiv, industrijskih in urbanih zemljišč

» analizo zdravju nevarnih težkih kovin in drugih onesnažil v tleh

» analizo količine hranil v tleh in priporočila za gnojenje

» izdelavo bonitetne ocene kmetijskih zemljišč

 

   Za investitorje, podjetja in lokalne skupnosti izvajamo:   


» analizo upravljanja z zemljišči za potrebe prostorskega načrtovanja na nivoju občine / države

» analitiko in monitoring tal (onesnaženost zemljišč / rodovitnost zemljišč)

» bonitiranje kmetijskih in gozdnih zemljišč ter določanje trajnostno varovanih kmetijskih zemljišč

» izdelavo elaboratov posegov na najboljša kmetijska zemljišča za potrebe OPN

» izdelavo elaboratov ocene in ravnanja z rodovitnim delom tal pri posegih v prostor

» izdelavo okoljskih poročil in poročil o vpljivih na okolje

 


Na vsa vaša vprašanja vam zagotavljamo strokovne odgovore in priporočila. 

Povprašaj na  info@protellus.si


         

Več o ProTellus


 

          Zaposleni

 


 

Dr. Mateja Muršec

Vodilna raziskovalka, pedologinja, doktorirala na Univerzi v Burgundiji/Francija. Poleg raziskav v podjetju ProTellus opravlja delo višje predavateljice pri predmetu Pedologija na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru.
» E: mateja.mursec@protellus.si

» M: 386 (0)31 565 144

 

 

 

Mag. Jure Radišek

 

Direktor podjetja, geograf, magistriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, Univerza v Ljubljani.
» E: jure.radisek@protellus.si

» M: 386 (0)41 508 677


 

       Povezave in sodelovanja

 

 

V svojih aktivnostih pogosto sodelujemo z drugimi podjetji kakor tudi z nacionalnimi strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami, ki deluje v javnem interesu.


Kmetijski inštitut Slovenije, Center za tla in okolje in Centralni laboratorij

Z inštitutom sodelujemo na različnih projektih kot npr. pri mednarodnem projektu Urban SMS ali pri projektu Sanacije vrtov v Mestni občini Celje. Inštitut v svojem akreditiranem laboratoriju za ProTellus opravlja analizo vzorcev tal in ekspertno analizo pridobljenih podatkov.

 

Laboratoriji ACME

Poleg Centralnega laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije opravlja za ProTellus analizo vzorcev tal tudi kanadski laboratorij ACME.


Mestna občina Celje

Kot lokalno podjetje s sedežem v Celju sodelujemo na področju sanacije vrtov v MOC. Kot partnerji pri mednarodnem projektu Urban SMS smo za MOC pripravili Pedološko karto v merilu 1 : 10.000, katera omogoča trajnostno načrtovanje in urejanje prostora.
O ProTellus
ProTellus

rešitve za tla in okolje našega prostora, d.o.o.

Ulica bratov Vošnjakov 8

3000 Celje 

info@protellus.si

 

 

 

 

386 (0)41 508 677

  

protellus1

 > Matična št.: 3745490000

> Davčna št.:SI-92576435

TRR:SI56600000000499524